Sản Phẩm Bán Chạy

25%

Ổn áp LiOA 1 Pha SH 1Kva (150-250v)

1.080.000₫ 1.440.000₫

25%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 1KVA (50-250v)

1.335.000₫ 1.780.000₫

25%

Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 2Kva (150-250v)

1.710.000₫ 2.280.000₫

25%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 2KVA (90-250v)

1.777.500₫ 2.370.000₫

25%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 2KVA (50-250v)

1.995.000₫ 2.660.000₫

25%

Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 3Kva (150-250v)

2.152.000₫ 2.990.000₫

28%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 3KVA (90-250v)

2.224.000₫ 3.090.000₫

28%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 3KVA (50-250V)

2.678.000₫ 3.720.000₫

28%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 5KVA (90-250v)

2.872.000₫ 3.990.000₫

28%

Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 7.5kva (150-250v)

3.372.000₫ 4.960.000₫

32%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 5KVA (50-250v)

3.808.000₫ 5.290.000₫

28%

Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 10kva (150-250v)

3.855.000₫ 5.670.000₫

32%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 7.5KVA (90-250v)

4.311.000₫ 6.340.000₫

32%

Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 3KII (160-430v)

4.375.000₫ 6.250.000₫

30%