Thiết Bị Audio , Nguồn Và Phụ Kiện LiOA

Cáp Tín Hiệu LiOA XLR8

12.750.000₫ 15.000.000₫

15%

Cáp Tín Hiệu LiOA XLR2

4.165.000₫ 4.900.000₫

15%

Cáp Tín Hiệu LiOA XLR1

2.295.000₫ 2.700.000₫

15%

Cáp Tín Hiệu LiOA RCA2

4.080.000₫ 4.800.000₫

15%

Cáp Tín Hiệu LiOA RCA1

2.125.000₫ 2.500.000₫

15%

Dây Loa LiOA S2

12.750.000₫ 15.000.000₫

15%

Dây Loa LiOA S1

8.500.000₫ 10.000.000₫

15%

Dây Nguồn Audio LiOA PC3L

3.315.000₫ 3.900.000₫

15%

Dây Nguồn Audio LiOA PC3S

2.465.000₫ 2.900.000₫

15%

Dây Nguồn Audio LiOA PC2L

3.315.000₫ 3.900.000₫

15%

Dây Nguồn Audio LiOA PC2S

2.465.000₫ 2.900.000₫

15%

Dây Nguồn Audio LiOA PC1L

1.955.000₫ 2.300.000₫

15%

Dây Nguồn LiOA PC1S

1.445.000₫ 1.700.000₫

15%

Ổ Cắm Trung Tâm LiOA Audio CPS10

2.550.000₫ 3.000.000₫

15%

Ổ Cắm Trung Tâm LiOA Audio CPS8

2.125.000₫ 2.500.000₫

15%

Ổ Cắm Trung Tâm LiOA Audio CPS6

1.700.000₫ 2.000.000₫

15%