Thiết Bị Audio , Nguồn Và Phụ Kiện LiOA

Cáp Tín Hiệu LiOA XLR8

13.500.000₫ 15.000.000₫

10%

Cáp Tín Hiệu LiOA XLR2

4.410.000₫ 4.900.000₫

10%

Cáp Tín Hiệu LiOA XLR1

2.430.000₫ 2.700.000₫

10%

Cáp Tín Hiệu LiOA RCA2

4.321.000₫ 4.800.000₫

10%

Cáp Tín Hiệu LiOA RCA1

2.250.000₫ 2.500.000₫

10%

Dây Loa LiOA S2

13.500.000₫ 15.000.000₫

10%

Dây Loa LiOA S1

9.000.000₫ 10.000.000₫

10%

Dây Nguồn Audio LiOA PC3L

3.510.000₫ 3.900.000₫

10%

Dây Nguồn Audio LiOA PC3S

2.610.000₫ 2.900.000₫

10%

Dây Nguồn Audio LiOA PC2L

3.510.000₫ 3.900.000₫

10%

Dây Nguồn Audio LiOA PC2S

2.610.000₫ 2.900.000₫

10%

Dây Nguồn Audio LiOA PC1L

2.070.000₫ 2.300.000₫

10%

Dây Nguồn LiOA PC1S

1.530.000₫ 1.700.000₫

10%

Ổ Cắm Trung Tâm LiOA Audio CPS10

2.700.000₫ 3.000.000₫

10%

Ổ Cắm Trung Tâm LiOA Audio CPS8

2.250.000₫ 2.500.000₫

10%

Ổ Cắm Trung Tâm LiOA Audio CPS6

1.800.000₫ 2.000.000₫

10%